Spør du hvordan det går?

Vi spør hvordan det går, men mener vi det? Og hvorfor spør vi? Fordi vi er nysgjerrige eller fordi vi virkelig lurer? Er det fordi vi ønsker å være tilstede?

Det er lett å spørre de vi vet har opplevd noe vondt og trist om hvordan det går, da er vi på en måte forberedt på et svar, vi vet hva vi kan vente oss, og har samtidig et mulig svar på lager. Vi er mentalt forberedt på å møte noe trist, og klarer å stålsette oss.

Andre spør vi i forbifarten, da forventer vi å høre at alt står bra til. Vi gir ikke folk engang tid til å svare, vi haster bare videre og svarer bekreftende tilbake «joda, det går bra her også, du vet…. dagene flyr!»

Hva om man plutselig får høre at det ikke går så bra, at ting er litt leit og trist. Har man da tid til å stoppe opp og spørre videre? Lytte? Gi personen tid til å fortelle?

Et menneske går gjennom mye i livet, det er opp-og nedturer, fullt av berg- og dalbaner. Noen surfer flott på toppene, og kan gjøre det lenge, mens andre kan ligge og vake i skorpa over lengre tid.

Hvis noen forandrer seg litt, blir litt stille, kanskje viser tristhet i gitte situasjoner. Lurer vi da bare på hva som har skjedd? Regner vi med at det går over? Tenker vi at personen nok kommer og prater om det hvis behovet er der? Tar nysgjerrigheten over sånn at vi spør noen andre om det er noe galt? Eller bryr vi oss nok til å spørre den det gjelder om det er noe?

Å ha triste stunder er vanskelig. Å være i en bølgedal er vanskelig. Og det er ikke så lett å be om hjelp. Noen vet ikke hvordan de skal be om hjelp, andre vil ikke være til bry. Andre igjen vil at ting skal se bra ut, vil ikke at andre skal se at de sliter.

Klarer vi å se disse personene? Klarer vi å bruke tid på å trenge gjennom et skall? Bryr vi oss nok til å gi det litt tid? Tid til å bryte gjennom og få personen i tale?

Hvis det er noen som du synes oppfører seg litt rart, som ser litt ned i bakken når du går forbi, som viker litt unna, eller virker forandret? Tør du å spørre?

Tør du å få et svar?